Wastec


Effektiv avfallshantering

Sedan 2014 har Habo Rostfria bedrivit en medveten satsning mot att vara en komplett partner för alla som söker lösningar för en effektiv avfallshantering.

Satsningen startade med förvärvet av företaget Wastec i Blomstermåla, ett företag med mångårig erfarenhet av konstruktion och tillverkning av komprimatorer, containers, kärlvändare och systemlösningar för avfallsterminaler.

Källsortering har aldrig varit enklare eller mer kostnadseffektivt än nu!

Blomstermåla

Vår produktionsenhet i Blomstermåla består av två produktions-skepp 60×18 m med lyftkapacitet upp till 10 ton. Vi gör kundanpassningar och konstruktioner med egen konstruktör.

Här tillverkar vi en stor del av våra egna produkter för sophantering såsom komprimatorer, containrar rangeringsvagnar mm. Vi svetsar även en betydande del på Lego, sopbilsaggregat, maskinchassi, fundament och andra stora konstruktioner.

genom samarbetsparters lokalt ombesörjer vi blästring och lack.  

Komprimatorer

Wastec´s stationära komprimatorer är maskiner framtagna för högsta driftsäkerhet och funktionalitet, som kundanpassas efter önskemål. Samtliga modeller kan fås i utförande Standard CS(D) eller Premium CS 1005-3005, de är servicevänliga med öppen konstruktion bakom pressplattan för minimalt manuellt rensningsarbete. Maskinerna används inom avfalls/ återvinningsbranschen, industrier, sjukhus, köpcentrum, tryckerier, förpacknings och -pappersindustrin, terminallösningar m.fl.

Vad kan vi göra för dig?

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan jobba tillsammans.