Företaget

Detta är vi

Företaget Habo Rostfria AB, och dotterföretaget Lundbergs Plåt AB

Habo Rostfria är ett företag som kombinerar en flexibel legotillverkning åt både små och stora företag, med tillverkning av egna produkter inom sektorn avfallshantering.

Med moderna maskiner, ett dynamiskt tänkande och stor yrkesskicklighet klarar vi av att möta de flesta behov.

Vi legotillverkar allt från enstycksdetaljer, prototyper och småserier till kompletta enheter med ytbehandling och montering och storskaliga serier.

 

Genom vårt dotterbolag Lundbergs Plåt marknadsför, säljer, installerar och servar vi våra egna produkter:

  • Wastec komprimatorer
  • Wastec containers
  • Strautmann balpressar
  • Microvac system för hantering av matavfall
  • Nanovac lösning för hantering av matavfall

 

Habo Rostfria ägs av Mats Kristensson och finns i ljusa, ändamålsenliga lokaler i Habo och i Blomstermåla.