Matavfall

Produkter för effektiv hantering av matavfall

Produkter utvecklade för vår miljö, din ekonomi och kökspersonalens  hälsa.

 

Det blir allt viktigare att se över hanteringen av matavfall inom restaurang- och storköksbranschen:

 

 • Enligt de nationella miljömålen ska 50% av matavfallet från hushåll, storkök, restauranger etc. sorteras ut och behandlas biologiskt år 2018.
 • Förbättrade processer och mer slimmade organisationer gör att arbetsbelastningen på personalen som jobbar i kök ökar. Lyft av tunga avfallskärl är en starkt bidragande faktor till arbetsrelaterade åkommor och förslitningsskador.
 • Tuffare krav på hygienzoner i kök
 • Ökade krav från flera instanser på miljöcertifieringar m.m.

 

Habo Rostfrias produktserie Microvac, Micwaste och Nanovac är framtagna just för att hjälpa alla typer av verksamheter att möta de ökade kraven. Matavfallet hanteras i ett helt slutet system för att sedan hämtas med slamsugningsbil. Besök www.lundbergsab.se för mer information

Microvac inkastbänk i skolkök

Microvac

Microvac är ett väl beprövat system för att hantera matavfall. Systemet består av en inkastbänk med en kvarn som placeras i köket, samt en vakuumpumpmodul och en lagringstank som placeras i exempelvis ett soprum.

 

 Fördelar:

 • Platsbesparande.
 • Vakuumsug innebär att avfallet kommer i kontakt med väldigt få rörliga delar, vilket gör systemet extremt driftsäkert.
 • Inget matavfall i köksregionen – eliminerar problem med lukt och skadedjur.
 • Enkelt och tidsbesparande.
 • Kraftfull kvarn i inkastbänken som effektivt maler ner avfallet.
 • RENT matavfall som kan återvinnas till exempelvis biogas.
Micwaste

Den synliga delen av Micwaste liknar Microvac, men istället för ett vacuumsystem som transporterar avfallet till lagringstanken, sitter en kraftfull pump i inkastbänken som transporterar avfallet.

 

 Fördelar:

 • Platsbesparande.
 • Lägre installationskostnad än vacuumsystemet Microvac
 • Inget matavfall i köksregionen – eliminerar problem med lukt och skadedjur.
 • Enkelt och tidsbesparande.
 • Kraftfull kvarn i inkastbänken som effektivt maler ner avfallet.
 • RENT matavfall som kan återvinnas till exempelvis biogas.
Nanovac

Nanovac är lösningen för den mindre verksamheten, eller för situationer där det av praktiska skäl inte är möjligt att transportera avfallet till en separat lagringstank.

Nanovac placeras lämpligen i soprum e.d.

 

 Fördelar:

 • Platsbesparande.
 • Inkastet sitter monterat direkt på lagringstanken
 • Tillverkad i rostfritt stål för hållbarhet och hygien.
 • Enkelt och tidsbesparande.
 • Kraftfull kvarn som effektivt maler ner avfallet.
 • RENT matavfall som kan återvinnas till exempelvis biogas.

Kontakta någon av våra säljare för mer information.