Kvalitet & Miljö

Vi på Habo Rostfria arbetar målmedvetet för att ständigt förbättra vår verksamhet, både när det gäller kvalitet & miljö.

 

Verksamhetspolicy (Kvalitet & Miljö)

Habo Rostfrias viktigaste tillgång är våra kunder.

 

Alla medarbetare på Habo Rostfria jobbar engagerade för att bemöta våra kunders krav, förväntningar och önskemål.

 

Genom att uppfylla krav och förväntningar med hög kvalitets- och miljömedvetenhet, säkerställer vi nöjda kunder och god lönsamhet.

 

Vår verksamhetspolicy innebär att vi ska:

 • Bemöta våra kunder på ett positivt sätt.
 • Uppfylla de krav som ställs på oss från kunder och andra författnings- och lagkrav.
 • Genomföra ständiga processförbättringar och utveckla vårt verksamhetssystem/ledningssystem så att det blir bättre och mer effektivt.
 • Göra rätt från början.
 • Leverera rätt produkt i rätt tid och med rätt kvalitet.
 • Arbeta med rätt material, ur både kvalitets- och miljösynpunkt.

 

Vi är medvetna om att allt vi gör innebär en miljöpåverkan, och därför ska vi:

 • Sträva efter att minimera vår resursanvändning.
 • Sträva efter att minimera våra utsläpp till luft och vatten.
 • Minst uppfylla gällande lagar och lokala föreskrifter.
 • Arbeta för en ökad miljömedvetenhet hos hela personalen.
 • Alltid ta hänsyn till miljöaspekterna vid produktutveckling och produktion.
 • Öppet redovisa våra miljöförhållanden till andra intressenter, såsom kunder, grannar och myndigheter.