Produktion

Habo Rostfria har produktion på två orter: i Habo och i Blomstermåla.

 

I Habo har vi kapacitet att hantera kundens hela produktionsprocess, från inköp av material och komponenter, via plåtbearbetning och svetsning, till lackering, montage och leverans till slutkund.

 

I Blomstermåla tillverkar vi främst våra egna produkter av varumärket Wastec, men vi utför även svetsning och annan tillverkning på lego.

 

Vi förfogar över stora, ändamålsenliga lokaler på båda orterna, vilket gör oss extremt mångsidiga när det gäller vilka typer av produkter vi kan tillverka.